ZAWIADOMIENIE SESJA RADY GMINY

Wersja do wydrukuPDF version

  XXXVIII  sesję Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 21 lutego  2017 roku  (wtorek) o godzinie 1200 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Szkolenie z zakresu BHP.
  4. Interpelacje i zapytania.
  5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy.
  • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2017 r.
  1. Sprawy różne i wolne wnioski:
  2. Zakończenie obrad.
Data: 
wtorek, 14 luty, 2017 - 14:45