ZAWIADOMIENIE SESJA RADY GMINY

Wersja do wydrukuPDF version

 XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków, odbędzie się w dniu 08 września 2017 roku  (piątek) o godzinie 1500 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji ;
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów:
 • Nr XLIV/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.,
 • Nr XLV/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.,
 • Nr XLVI/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.,
 1. Interpelacje i zapytania;
 2. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilków

na lata 2017 – 2021,

 • w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu
 1. Sprawy różne i wolne wnioski;
 2. Zakończenie obrad.
Data: 
czwartek, 7 Wrzesień, 2017 - 08:15