ZAWIADOMIENIE SESJA RADY GMINY

Wersja do wydrukuPDF version

  L  Sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku  (piątek) o godzinie 1500  (sala narad) Urzędu Gminy Wilków.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji ;
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
 3. Interpelacje i zapytania;
 4. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wilków na rok 2018.,
 • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wilków na rok 2018.,
 • w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.,
 • w sprawie zatwierdzenia stawek opłat taryfowych za dostarczaną wodę z wodociągów wiejskich.,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków.,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków.
 • w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargowym w miejscowości Brzozowa.,
 • w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargowym w miejscowości Kąty.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski;
 2. Zakończenie obrad.
Data: 
poniedziałek, 20 Listopad, 2017 - 12:00