Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

  IV zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 roku (piątek) o godzinie 900 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzanie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie  porządku obrad.
 4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie sesji.

   Przewodniczący Rady Gminy

   Tomasz Jakubowski

Data: 
piątek, 30 Listopad, 2018 - 10:45