AKTUALNOŚCI

INFORMACJA

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE WILKÓW W ZWIĄZKU Z INFORMACJĄ KOMISARZY WYBORCZYCH W LUBLINIE O OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE ORAZ DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

(art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

Strony