AKTUALNOŚCI

INFORMACJA

W dniu 14 lutego LGD Owocowy Szlak poinformowała o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs na Najpiękniejszą Pisankę i Palmę Wielkanocną

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wspólnie z Wicemarszałek Sejmu RP Beatą Mazurek Pragną zaprosić  wszystkich mieszkańców naszego Regionu, a szczególnie twórców ludowych, członkinie kół gospodyń wiejskich, szkolną dziatwę i młodzież do udziału w pierwszym Wojewódzkim Konkursie

LUW w Lublinie INFORMUJE

Uprzejmie informuję, że Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończył wypłatę pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku ubiegłorocznej suszy. Łącznie wypłacono 71 682 979,56 zl, w tym:

Strony