AKTUALNOŚCI

INFORMACJA

Wójt Gminy Wilków informuje o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 18.09.2018 r. do dnia 18.10.2018 r. od godz. 9:00 przed siedzibą zakładu Sokpol-Koncentraty Sp. z o o.

Harmonogram dyżurów w związku z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na radnych i wójtów w Gminie Wilków.

13 września 2018 - od 8:00 do 15:00

14 września 2018 - od 8:00 do 15:00

15 września 2018 - od 8:00 do 12:00

17 września 2018 - od 8:00 do 24:00

18 września 2018 - od 8:00 do 12:00

19 września 2018 - od 8:00 do 12:00

20 września 2018 - od 8:00 do 12:00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 25 ust. 10 załącznika Nr 13 do uchwały Nr XV/81/04 Rady Gminy Wilków z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Wilków (Dz.Urz. Województwa Lubelskiego Nr 118, poz. 1813) zawiadamiam mieszkańców sołectwa RYBAKI, że w dniu 9 września 2018 r. o godz.

Strony