AKTUALNOŚCI

INFORMACJA

W związku z zainteresowaniem stowarzyszeń i innych organizacji programem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju" zwracam się z prośbą o pilne zamieszczenie na stronach internetowych Państwa urzędów informacji o możliwości apliko

Strony