AKTUALNOŚCI

XXI sesja Rady Gminy Wilków

XXI sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Strony