AKTUALNOŚCI

Informacja o cenie wody

Wójt Gminy Wilków podaje do publicznej wiadomości taryfy cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 12.12.2017 r. dla mieszkańców gminy Wilków:

Środki Unijne

„Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach  zaprasza osoby, które chcą pozyskać środki na założenie działalności gospodarczej oraz planujące podnieść swoje kwalifikacje na spotkanie informacyjne poświęcone tej tematyce.

Strony