AKTUALNOŚCI

Informacja o cenie wody

Wójt Gminy Wilków podaje do publicznej wiadomości taryfy cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 12.12.2017 r. dla mieszkańców gminy Wilków:

Strony