AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie

Dzisiejszy świat, niesie wiele zagrożeń dla naszych dzieci i młodzieży są to między innymi narkotyki, dopalacze, uzależnienie od komputera i gier hazardowych w związku tym grupa mieszkańców z Kępy Choteckiej wraz z  Urzędem Gminy Wilków organizuje spotkanie w dniu 22.04.2015r (środa) godzina 17.00 Świetlica Kępa Chotecka. Wykłady na ten temat będą prowadzić specjaliści do spraw uzależnień z MONAR Puławy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!

INFORMACJA

 

DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W WYBORACH PRZEZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w imieniu Wójta Gminy Wilków przyjmuje Pan Marcin Markowski – Sekretarz Gminy pokój nr 104 (I piętro), tel. 81 828 10 87 w. 206.

Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy.Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych upływa 17 kwietnia 2015 r. (piątek) o godz. 15.15.

Zgłoszenia dokonują pełnomocnicy uprawnionych komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione.Pełnomocnik wyborczy może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej.

Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczychzgłaszanych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców gminy.

Wzór zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można uzyskać w Urzędzie Gminy Wilków (pokój nr 104) lub pobrać ze strony BIP Urzędu Gminy Wilków pod adresem: http://www.bip.lublin.pl/wilkoww zakładce „Wybory” - „Wybory Prezydenta RP”.

                                                                                                          Wójt Gminy Wilków

  Wilków, dnia 2 kwietnia 2015 r.                                                       /-/ Joanna Hanna Kowalska

ZAPROSZENIE na XVII Międzynarodowe Targi

W dniach 23-26 kwietnia 2015 r. odbędą się XVII Międzynarodowe Targi "Brześć Wspólnota-2015". Szczegółowe informacje na temat ww. imprez znajdują się na stronie internetowej Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego www.brest-region.by oraz www.expobrest.by Sprawami organizacyjnymi zajmuje się Wydział Gospodarczy Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego: tel. ( 375 162) 209972, 20 99 47, 20 99 36.

APEL O NIEWYPALANIE TRAW

            Wójt Gminy Wilków informuje, iż coroczne wypalanie roślinności w okresie wczesnowiosennym niesie ze sobą wzrost zagrożenia pożarowego, zagrożenia ekologicznego i innego, jak również zagrożenia dla ruchu drogowego, zwłaszcza podczas wypalania przydrożnych rowów.

foto. SA

SKUTKI WYPALANIA TRAW

 

- Ziemia wyjaławia się.

- Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

- Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia , z uwagi na możliwość zaczadzenia.

-Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe i wyjątkowo trudne do ugaszenia.

-Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się.

-Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.

-Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach.

-Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientacje w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wilków Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizacje w 2015 r. zadań publicznych:

1.W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Wilków w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na ten cel.

2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilków w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na ten cel.

Więcej informacji dostępne na stronie BIP Urzedu Gminy Wilków

Strony