AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy Gminy Wilków właściciele lasów prywatnych

W związku z pismem Andrzeja Płonki Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, Urząd Gminy Wilków zamieszcza informację celem dotarcia do jak najszerszego grona właścicie

INFORMACJA

O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Dzień Flagi 2019

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto, które zostało ustanowione w 2004 roku. Tradycyjnie obchodzone jest między świętami państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Strony