AKTUALNOŚCI

APEL O NIEWYPALANIE TRAW

            Wójt Gminy Wilków informuje, iż coroczne wypalanie roślinności w okresie wczesnowiosennym niesie ze sobą wzrost zagrożenia pożarowego, zagrożenia ekologicznego i innego, jak również zagrożenia dla ruchu drogowego, zwłaszcza podczas wypalania przydrożnych rowów.

foto. SA

SKUTKI WYPALANIA TRAW

 

- Ziemia wyjaławia się.

- Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

- Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia , z uwagi na możliwość zaczadzenia.

-Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe i wyjątkowo trudne do ugaszenia.

-Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się.

-Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.

-Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach.

-Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientacje w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wilków Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizacje w 2015 r. zadań publicznych:

1.W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Wilków w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na ten cel.

2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilków w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na ten cel.

Więcej informacji dostępne na stronie BIP Urzedu Gminy Wilków

ANKIETOWE BADANIA ROLNE

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe gospodarstw rolnych na terenie całego kraju. Są one realizowane tylko w tych gospodarstwach, które wylosowano do próby reprezentującej całą zbiorowość gospodarstw rolnych w Polsce.
Więcej informacji w załączonej ulotce >>>

Strony