AKTUALNOŚCI

INFORMACJA

Rolnicy z terenu Gminy, u których wystąpiła susza w uprawach na słabych klasach gleb – dotyczy szczególnie upraw zbóż - winni zgłosić się do 20.07.2018 r.

INFORMACJA DROGOWA

Od dnia 11.07.2018 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu dla zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2606L Wilków - Wólka Polanowska - Karczmiska na odcinku od km 5+660 do km 10+141 długości 4,481km". Telefon kontaktowy: 601 194 040

Strony