AKTUALNOŚCI

ASF

Program bioasekuracji majacy na celuzapobieganie szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (ASF)

EkoModel

Konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Strony