AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

Poszukuję dla polskiej firmy zajmującej się OZE terenów; grunty - działki pod organizacje fotowoltaiki o niskiej bonitacji gleb, tj.

tylko kl. VI , V i IV  o  powierzchni od minimum 2 ha i powyżej, np. 9 ha, 27 ha 63 ha itd.

Obecnie jestem jej menadżerem.

ARIMR INFORMUJE

Agencja uruchomi pomoc z budżetu krajowego dla rolników, którzy w 2016 roku ponieśli wysokie straty spowodowane przez klęski żywiołowe

ARIMR INFORMUJE

ARiMR uruchamia w ramach PROW 2014 - 2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi
Rolnicy mogą otrzymać wsparcie na odtworzenie zniszczonych przez klęski żywiołowe składników gospodarstwa.

Strony