AKTUALNOŚCI

ROBOCZE SPOTKANIE

W Opolu odbyło się spotkanie robocze poświęcone sprawom OSP na którym, głównymi wątkami było rozszerzenie członkostwa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, oraz wyposażenie OSP w nowy sprzęt bojowy.

Strony