AKTUALNOŚCI

LGD INFORMUJE

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu szkolenia "Zasady pozyskiwania dofinansowania w ramach PO RYBY na lata 2014-2020" , które było zaplanowane na 25.04.2017 r.

INFORMATOR

O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH W POWIECIE OPOLSKIM ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Komunikat

Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz.

Strony