AKTUALNOŚCI

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Wilków informuje, iż w wyniku Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2017 r.

ELIMINACJE GMINNE OTWP

W dniu dzisiejczym tj. 06 marca 2017 r. przy Patronacie Wójta Gminy Wilków Pani Joanny Kowalskiej odbyły sie Eliminacje Gminne w  Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn: "Młodzież zapobiega pożarom"

W OTWP uczestniczy młodzież w dwóch grupach:

Strony