AKTUALNOŚCI

Informacja KOLEKTORY

Uprzejmie informuję, że Gmina Wilków pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Wilków” w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskie

LGD zaprasza na spotkanie

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego, organizowanego w ramach projektu "Mikro Inwestycje - Makro Korzyści", realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie.Spotkanie odbedzie się 6 lutego 2017 r.(poniedziałek) o godzinie 10.00 w sal

Strony