AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE na XVII Międzynarodowe Targi

W dniach 23-26 kwietnia 2015 r. odbędą się XVII Międzynarodowe Targi "Brześć Wspólnota-2015". Szczegółowe informacje na temat ww. imprez znajdują się na stronie internetowej Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego www.brest-region.by oraz www.expobrest.by Sprawami organizacyjnymi zajmuje się Wydział Gospodarczy Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego: tel. ( 375 162) 209972, 20 99 47, 20 99 36.

APEL O NIEWYPALANIE TRAW

            Wójt Gminy Wilków informuje, iż coroczne wypalanie roślinności w okresie wczesnowiosennym niesie ze sobą wzrost zagrożenia pożarowego, zagrożenia ekologicznego i innego, jak również zagrożenia dla ruchu drogowego, zwłaszcza podczas wypalania przydrożnych rowów.

foto. SA

SKUTKI WYPALANIA TRAW

 

- Ziemia wyjaławia się.

- Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

- Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia , z uwagi na możliwość zaczadzenia.

-Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe i wyjątkowo trudne do ugaszenia.

-Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się.

-Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.

-Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach.

-Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientacje w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wilków Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizacje w 2015 r. zadań publicznych:

1.W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Wilków w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na ten cel.

2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilków w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na ten cel.

Więcej informacji dostępne na stronie BIP Urzedu Gminy Wilków

Strony