AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami  Wójt Gminy Wilków działając na podstawie art. 207§ Kodeksu pracy  postanawia o skróceniu czasu pracy pracowników  Urzędu Gminy Wilków, w okresie od 11 sierpnia  do 14 sierpnia – do godziny 14.00.

 

Informacja

Wójt Gminy Wilków zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referen­dum lokalnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 318) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw We­wnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Strony