AKTUALNOŚCI

Informacja o cenie wody

Wójt Gminy Wilków podaje do publicznej wiadomości taryfy cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 12.12.2017 r. dla mieszkańców gminy Wilków:

Środki Unijne

„Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach  zaprasza osoby, które chcą pozyskać środki na założenie działalności gospodarczej oraz planujące podnieść swoje kwalifikacje na spotkanie informacyjne poświęcone tej tematyce.

Ostrzeżenie

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE
Godzina i data wydania: godz. 07:05 dnia 18.01.2018
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo lubelskie

Akcja Krwiodawstwa

Zespół Szkół Publicznych w Zagłobie wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w lublinie w dniu 28 stycznia 2018 r. w godzinach 9:00 – 13:30 (Sala Gimnastyczna w ZSP Zagłoba) organizuje Akcję Krwiodawstwa. Chętnych zapraszamy z dowodem osobistym.

Strony