Wsparcie działań dotyczących wyposażenia grup kultywujących dziedzictwo obszaru