Zadania realizowane przez poszczególne referaty i stanowiska pracy

Wersja do wydrukuPDF version
 1. Wójt Gminy
 2. Zastęca Wójta
 3. Sekretarz Gminy
 4. Skarbnik Gminy
 5. Stanowisko ds. obsługi organów gminy i prowadzenia sekretariatu
 6. Stanowisko ds. obsługi prawnej
 7. Stanowisko ds. administracyjno-biurowych
 8. Referat Gospaodarki Komunalnej, Infrastruktury, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
 9. Stanowisko pracy ds. kultury, rekreacji i sportu
 10. Koordynator ds. unijnych, rozwoju lokalnego i promocji gminy
 11. Referat spraw społeczno-obywatelskich
 12. Urząd Stanu Cywilnego
 13. Referat obsługi administracyjnej szkół