Zabytki

Wersja do wydrukuPDF version

Na terenach obecnej Gminy nie ma znaczących obiektów zabytkowych, nie zanotowano też wielkich historycznych wydarzeń. Jednak warunki terenowe jakie panowały tutaj przed tysiącami lat zachęcały myśliwych i rolników do osiedlania się nad brzegami Wisły i Chodelki. W VI i IX w. Mieszkało tu plemię Lędzian, resztki ich grodzisk odkryto w Chodliku, Na wzgórzu Kosmolanka, w Dobrem, Żmijowiskach, Kłodnicy i Szczekarkowie.

 

W XII w. osiedliły się w tych okolicach drobne rycerskie rody,których zadaniem było bronić przeprawy na Wiśle i dawać pierwszy odpór najeźdźcom ze wschodu. Pamięć tych najazdów pozostała w licznych legendach, ( o wsi Dobre, o Wilku ) oraz nazwach miejscowości, np. Zastów to niegdysiejszy Zaszczytów ( zaszczytcy - rycerze ) W XVII w. Ukształtowały się tu dwa klucze majątkowe: polanowski i szczekarkowski Związane z rodzinami Kleniewskich i Polanowskich. Rody te przetrwały na tym terenie aż do czasów przejęcia ich majątków przez władzę Ludową w 1944r.

Do dzisiaj zachowało się tylko kilka obiektów. Są to: Pozostałości dziewiętnastowiecznej zabudowy w siedzibie gminy Wilkowie - budynek urzędu gminy, areszt gminny, karczma - zajazd "Powiślak", obecny dom parafialny i remiza strażacka. Są też pozostałości obiektów podworskich: zniekształcony poprzez liczne przebudowy pałacyk i całkowicie zniszczony park, niegdyś zajmujący pow. 1ha.

Do najcenniejszych zabytków należy kościół parafialny p.w. św. Floriana i św. Urszuli, wybudowany na miejscu nie istniejącego dziś kościoła, powstałego wraz z parafią w 1325r.( konsekrowany w 1468r ) który dotrwał do początków XVII w. Obecnie istniejący , powstał z fundacji rodziny Głuskich w latach 1613 - 1631.W 1720 został zniszczony przez pożar, w połowie XVIII w. odbudowany. Jednym z proboszczów parafii był znany w terenie działacz i przywódca powstania styczniowego ks. Józef Błażowski - zmarł na zesłaniu .

Kościelna dzwonnica zaprojektowana została w 1921r. przez Karola Sicińskiego , znanego architekta i konserwatora - zamieszkałego w pobliskim Kazimierzu. Przy kościele , znajduje się wikarówka i organistówka - obie drewniane o konstrukcji zrębowej i belkowanych stropach. Godna uwagi jest też kapliczka św. Jana Nepomucena ( święty od powodzi ) fundowana przez mieszkańców w 1925r. Nazwa wsi Wilków pochodzi prawdopodobnie od rodowego imienia Awdańców Wilk.

Na uwagę zaslugują tez liczne krzyże i kapliczki przydrożne, niektore pochodzące zjeszcze z IXX w.

 

Tak prawdopodobnie wyglądał znak rodowy Awdańców

 

                   

Aktualny herb i pieczęć Gminy Wilków