Budowa dróg

Wersja do wydrukuPDF version

W ramach funduszy strukturalnych Gmina Wilków złożyła 5 wniosków, które są współfinansowane z EFRR w ramach Programu Operacyjnego: „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006", Priorytet III -'Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie. Należą do nich: a) „Budowa gminnej drogi - wewnętrzny łącznik Kępa Chotecka na odcinku 1135,25 mb" - wnioskowana kwota - 389066,96 zł b)„Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego gminę Wilków z gminą Kazimierz Dolny – Podgórz - Kazimierz 1883,45 mb" - wnioskowana kwota - 2333472,94 zł. „Budowa gminnej drogi Polanówka na odcinku 896,50mb" wnioskowana kwota - 9521,31 zł „Budowa gminnej drogi łączącej gminy Wilków i Kazimierz Dolny na odcinku 2 165 mb" - wnioskowana kwota - 480015,58 zł „Budowa gminnej drogi Zagłoba na odcinku l 050 mb"- wnioskowana kwota -201955,54 zł