BUDOWA GMINNEJ DROGI ZAGŁOBA NA ODCINKU L 050 MB

Wersja do wydrukuPDF version

W ramach funduszy strukturalnych na dzień dzisiejszy decyzję Zarządu Województwa Lubelskiego o dofinansowanie z EFRR otrzymał wniosek dotyczący budowy drogi w Zagłobie. „Gmina Wilków przystąpiła do realizacji Projektu: „Budowa gminnej drogi Zagłoba na odcinku l 050 mb" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% i budżetu Państwa 10% całkowitej wartości Projektu wynoszącej 201955,54 zł który to zastał zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr C'CXLVII/2!{66/05 z dnia 7 listopada 2005r."