PPWOW - KONKURSY

Wersja do wydrukuPDF version

WÓJT GMINY WILKÓW, zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługa nr 1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży

Usługa nr 2
Zagospodarowanie czasu wolnego lokalnej społeczności i wsparcie integracji międzypokoleniowej

Usługa nr 3
Realizacja działań na rzecz integracji międzypokoleniowej poprzez organizację różnych form spędzania wolnego czasu oraz promowanie zdrowego stylu życia i ochrony środowiska