GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA - CZŁONKOWIE

Wersja do wydrukuPDF version
 Gminny Zespół Reagowania składa się z następujących osób funkcyjnych:
•     Grupa planowania cywilnego


Marcin Markowski - Sekretarz Gminy


Halina Tajer - podinspektor ds. obronnych
Elżbieta Przepiórka - podinspektor ds. ochrony środowiska
Szalast Waldemar - komendant kompanii ratownictwa ogólnego
Bogdan Nowak - podinspektor ds. inwestycji budowy dróg i mostów
Mirosława Walat - Skarbnik gminy
Anna Kaślikowska - kierownik referatu spraw obywatelskich
Andrzej Sikora - Podinspektor do spraw administracyjno-biurowych
•     Grupa monitorowania prognoz i analiz

stały dyżur


Daniel Kuś - podinspektor
Henryka    Renc - podinspektor  ds.budownictwa iplanowania przestrzennego
Bożena Janik Stawińska - kierownik SP ZOZ GOZ w Urządkowie
Krystyna Szałas - kierownik OPS

Andrzej Sikora - pracownik administracyjno - biurowy
4. Grupy robocze Zespołu o charakterze czasowym:
•     Grupa operacji i organizacji działań:

drużyna łączności
PSP i naczelnicy OSP
Kierownik rewiru dzielnicowych w Łaziskach
Sołtysi
Lekarz weterynarii


•     Grupa zabezpieczenia logistycznego:
       Wiesław Gałek - prezes spółki „Agro"
       Prezes Gminnej Spółdzielni „Sch"
•     Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej:

       Kierownik OPS