KATARZYNA CIELEPA

Wersja do wydrukuPDF version

Funkcję sołtysa pełni drugą kadencję. Z wyksztalcenia - Sprzedawca-Handlowiec. 38 lat. Razem z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o profilu sadowniczym. W nadchodzacej kadencji wraz z Rada Sołecką za priorytetowe zadanie uznała remonty dróg dojazdowych do pól na terenie solectwa, oraz wymianę pompy w zbiorniku p-poż.