Komunikat o błędzie

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() w tablefield_field_formatter_view() (linia 330 z /wilkow/sites/all/modules/tablefield/tablefield.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() w tablefield_field_formatter_view() (linia 330 z /wilkow/sites/all/modules/tablefield/tablefield.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() w tablefield_field_formatter_view() (linia 346 z /wilkow/sites/all/modules/tablefield/tablefield.module).

O gminie

Wersja do wydrukuPDF version

Gmina rozlokowana jest nad przełomowym odcinkiem Wisły ( jeden z najpiękniejszych w całym biegu rzeki ) na pograniczu Równiny Bełżyckiej i Kotliny Chodelskiej, wzdłuż drogi łączącej Kazimierz Dolny z Opolem Lubelskim, na południe od Kazimierza. Skraj Wyżyny Lubelskiej wyznacza tutaj wysoka skarpa sięgająca 80 m, stanowiąca jedno z najpiękniejszych miejsc widokowych w województwie.

Od północy sąsiaduje z gminą Kazimierz Dolny, od południa z gminą Łaziska, od wschodu i południowego wschodu z gminą Karczmiska. Po zachodniej stronie rzeki Wisły sąsiaduje z gminami Janowiec, Przyłęk i Lipsko. Gmina Wilków należy do powiatu opolskiego. Zajmuje powierzchnię 7 954 ha, co stanowi 9,9% powierzchni powiatu opolskiego i około 0,3% powierzchni województwa lubelskiego (1,2% obszaru byłego województwa). Charakterystyczną dla gminy jest rozdrobniona sieć osadnicza obejmująca 26 miejscowości (26 sołectw). Przeważają miejscowości niewielkie – w 16 z nich zamieszkuje mniej niż 200 mieszkańców. Najmniejsze to: Szkuciska ( 35 mieszkańców ), Lubomirka (0, 91 km2 ; 100 mieszkańców ) i Kąty (1, 0 km2; 137 mieszkańców ) – położonej w części zachodniej. Największe zaś to: Rogów (12, 36 km2; 517 mieszkańców ), Dobre ( 6, 14 km2; 374 osoby ) – Rozlokowane w północno –  wschodniej części gminy. Siedzibą gminy jest miejscowość Wilków. Jest to najmniejsza w województwie miejscowość gminna, Licząca zaledwie 187 mieszkanców. Osadnictwo zgrupowane w najbliższej strefie ośrodka gminnego skupia ok. 1100 ludności tj. prawie 21% mieszkańców gminy. Na jedną miejscowość przypada prawie 306 ha powierzchnia gruntów. Cały obszar gminy wchodzi w obręb systemu obszarów chronionych województwa lubelskiego, jako część Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina ma charakter typowo rolniczy.Tutejsi rolnicy specjalizują sie głównie w produkcji owoców ( jabłka , wiśnie ), chmielu - 23 % produkcji krajowej.oraz malin.

Pod względem demograficznym gmina należy do obszarów wiejskich charakteryzujących się szczególnie niekorzystnymi tendencjami ludnościowymi. W ciągu minionych 20 lat (1992- 2012 ) ludność zmniejszyła się o blisko 1000 osób tj. ponad 15%.. Zmiany w ruchu naturalnym przejawiają się między innymi w spadku zawieranych małżeństw, zmniejszeniu liczby urodzeń, wzrostem zgonów. O liczbie ludności w pewnym stopniu decydują również migracje. W gminie Wilków miały one w omawianym okresie saldo ujemne (rekordowy rok 2010 – saldo – 118 osób). Systematycznemu pogorszeniu ulega także struktura wiekowa mieszkańców, co wyraża się wysokim udziałem mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Gmina Wilków należy do gmin o zaawansowanej starości demograficznej.

5

5

Rebuild Table

Upload CSV