PPWOW - BENEFICJENCI

Wersja do wydrukuPDF version
Projekt zakłada iż beneficjentami podjętych działań są mieszkańcy gminy Wilków – młodzież szkolna, dorośli w tym emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne.
Ma on na celu: zaznajomienie się z walorami turystyczno -  rekreacyjnymi regionu Powiśla, jego historią i  wzajemne poznanie, wymianę doświadczeń oraz inspiracje do podejmowania wspólnych działań pomiedzy mieszkańcami poszczególnych miejscowości gminyProgram skierowany jest do trzech grup odbiorców:
ludzie starsi
dzieci i młodzież
rodziny z dziećmi