AKTUALNOŚCI

INFORMACJA

Urząd Gminy Wilków informuje, że ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz.

NOWE AUTO DLA KSRG OSP ROGÓW

W minionm tygodniu druhowie KSRG OSO z Rgowa przyprowadzili dla swej jednostki nowy wóz gaśniczy MAN, o napędzie 4x4 , pojemności zbiornika - 3500 l., i  mocy silnika 290 km. Po hucznym powitaniu przed strażnicą, pozostało tylko załatwienie formalności rejestracyjnych i uzbrojenie wozu.

OGŁOSZENIE KONKURSÓW

Wójt Gminy Wilków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. w 2020 roku

Strony