AKTUALNOŚCI

Promesa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie

Na wniosek Gminy Wilków – Pana Daniela Kusia, zaopiniowany pozytywnie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30 października 2015 roku w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska zos

Informacja o stanie wód

INSTYTUT MET EOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INST YT UT BADAWCZY BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH W KRAKOWIE
Obszar Warszawa podaje PROGNOZA STANÓW WODY DLA ZLEWNI WISŁY ŚRODKOWEJ (w cm)
23.05.2019 godz. 06 UT C1

 

Strony