AKTUALNOŚCI

KONKURS PRZEDŁUŻONY

Wójt Gminy Wilków przedłuża termin nadsyłania prac w ramach konkursu dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy: ,,Moja gmina najpiękniejsza w regionie’’. do dnia 17 czrwca 2019 r.

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie gminy Wilków za rok 2018

Informuję, że na sesji Rady Gminy Wilków w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Wilków za rok 2018.

W debacie nad raportem mogą brać udział Radni Gminy bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy gminy Wilków.

Strony