AKTUALNOŚCI

ARIMR INFORMUJE

ARiMR uruchamia w ramach PROW 2014 - 2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi
Rolnicy mogą otrzymać wsparcie na odtworzenie zniszczonych przez klęski żywiołowe składników gospodarstwa.

PRZYGOTOWANIA ROZPOCZĘTE

W związku z: prowadzaniem prac przygotowawczych do okresu zimowego 2016/2017 Wicestarosta Opolski  przekazał  instrukcje i rekomendacje dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, w zakresie bezpieczeństwa  w okresie zimowym.   

Strony