AKTUALNOŚCI

Komunikat

Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz.

Darmowe konsultacje

- dla przedsiębiorców,

- osób fizycznych,

- spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,

- państwowych i samorządowych jednostek terytorialnych,

- szkół,

- organów władzy publicznej oraz

- społeczności i przedstawicieli poszczególnych grup społecznych.

INFORMACJA WÓJTA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Opolu Lubelskim w związku z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym przypomina podmiotom, które zawiesiły planowany eksport świeżych owoców do Chin w 2016 roku, a wznowienia w 2017 r.

Strony