AKTUALNOŚCI

LGD INFORMUJE

Program Szkolenie dla mieszkańców obszaru LGD „PROJEKT GRANTOWY – MAŁE DZIAŁANIA DUŻY CEL” Opole Lubelskie, 03.03.2017r. godz. 09.00 (piątek)

LGD zaprasza na szkolenie

Program Szkolenie dla mieszkańców obszaru LGD „Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie
podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020”
Opole Lubelskie, 02.03.2017r. godz. 09.00 (czwartek)

LGD INFORMUJE

Szkolenie dla mieszkańców obszaru LGD „PROJEKT GRANTOWY – MAŁE DZIAŁANIA DUŻY CEL” Opole Lubelskie, 03.03.2017r. godz. 09.00 (piątek)

Strony