AKTUALNOŚCI

XXIV sesja Rady Gminy Wilków

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Wilków, która odbędzie się w dniu 17 maja 2016 roku (wtorek) o godzinie 8°° w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Strony