AKTUALNOŚCI

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym podmioty prowadzące produkcję pierwotną, działalność w zakresie dostaw bezpośrednich oraz podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego ma

PODPROGRAM 2018 – efekty

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Polanowskiej [nazwa OPL] z terenu województwa Lubelskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Lublinie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem

Strony