AKTUALNOŚCI

Informacja

Wójt Gminy Wilków przypomina o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejsca ich wykorzystania oraz informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.

Strony