AKTUALNOŚCI

XXX edycja akcji Żółty Tydzień

Już po raz 30. startuje akcja Żółty Tydzień, której celem jest uświadomienie społeczeństwu zagrożeń zdrowotnych związanych z wirusowymi zapaleniami wątroby oraz edukacja na temat profilaktyki tych chorób. Wirusy HAV i HBV, które powodują wirusowe zapalenie wątroby typu A lub B, przez wiele osób mogą być traktowane jako błahy, niegroźny problem zdrowotny, jednakże w rzeczywistości, choroba może mieć nieprzewidywalny przebieg. W niektórych przypadkach WZW typu B, może ewoluować w poważne schorzenia wątroby, takie jak rak wątrobowokomórkowy1,2,3. Podczas 30. edycji Żółtego Tygodnia (od 13. do 24. kwietnia 2015 r.), będzie można dowiedzieć się więcej na temat WZW typu A i WZW typu B i zadbać o ochronę swojej wątroby.

więcej informacji tutaj

Dopłaty ARR

 

Komunikat w sprawie dopłat do materiału siewnego

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany
(Dz. U. 2015 r., poz. 485).

W związku z powyższym, od dnia 22.04.2015 r. stawki dopłat do               1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły:

- 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,

- 130 zł – rośliny strączkowe,

- 400 zł – ziemniaki.

Decyzje wydane od dnia 22.04.2015 r. będą przyznawały dopłaty wyliczone na podstawie ww. nowych, niższych stawek. Data wpływu wniosku nie ma w tym przypadku zastosowania, z zastrzeżeniem zachowania terminu art. 35 kpa. 

Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie tel.: (81) 536 37 00 oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy producentów rolnych do skorzystania z tej formy dofinansowania!

 

Ogłoszenie

Dzisiejszy świat, niesie wiele zagrożeń dla naszych dzieci i młodzieży są to między innymi narkotyki, dopalacze, uzależnienie od komputera i gier hazardowych w związku tym grupa mieszkańców z Kępy Choteckiej wraz z  Urzędem Gminy Wilków organizuje spotkanie w dniu 22.04.2015r (środa) godzina 17.00 Świetlica Kępa Chotecka. Wykłady na ten temat będą prowadzić specjaliści do spraw uzależnień z MONAR Puławy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!

INFORMACJA

 

DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W WYBORACH PRZEZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w imieniu Wójta Gminy Wilków przyjmuje Pan Marcin Markowski – Sekretarz Gminy pokój nr 104 (I piętro), tel. 81 828 10 87 w. 206.

Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy.Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych upływa 17 kwietnia 2015 r. (piątek) o godz. 15.15.

Zgłoszenia dokonują pełnomocnicy uprawnionych komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione.Pełnomocnik wyborczy może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej.

Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczychzgłaszanych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców gminy.

Wzór zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można uzyskać w Urzędzie Gminy Wilków (pokój nr 104) lub pobrać ze strony BIP Urzędu Gminy Wilków pod adresem: http://www.bip.lublin.pl/wilkoww zakładce „Wybory” - „Wybory Prezydenta RP”.

                                                                                                          Wójt Gminy Wilków

  Wilków, dnia 2 kwietnia 2015 r.                                                       /-/ Joanna Hanna Kowalska

ZAPROSZENIE na XVII Międzynarodowe Targi

W dniach 23-26 kwietnia 2015 r. odbędą się XVII Międzynarodowe Targi "Brześć Wspólnota-2015". Szczegółowe informacje na temat ww. imprez znajdują się na stronie internetowej Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego www.brest-region.by oraz www.expobrest.by Sprawami organizacyjnymi zajmuje się Wydział Gospodarczy Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego: tel. ( 375 162) 209972, 20 99 47, 20 99 36.

Strony